Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG Phòng Việc làm - An toàn lao động
2 Cấp mới, cấp gia hạn, cấp bổ sung, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn vệ sinh lao động hạng B AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG Phòng Việc làm - An toàn lao động
3 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG Phòng Việc làm - An toàn lao động
4 Khai báo các máy, vật tư thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG Phòng Việc làm - An toàn lao động
5 Cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện hạng B AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG Phòng Việc làm - An toàn lao động
6 Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG Phòng Việc làm - An toàn lao động
7 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG Phòng Việc làm - An toàn lao động.
8 Đăng ký hợp đồng lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC Sở Lao động - TBXH
9 Đăng ký hợp đồng cá nhân cho lao động đi làm việc tại nước ngoài LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC Sở Lao động - TB&XH
10 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm VIỆC LÀM : Sở Lao động - TB&XH
12 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm VIỆC LÀM Sở Lao động - TB&XH
13 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm VIỆC LÀM Sở Lao động - TBXH
14 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp VIỆC LÀM Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
15 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp VIỆC LÀM Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
16 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp VIỆC LÀM Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
17 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp VIỆC LÀM Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
18 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đi) VIỆC LÀM Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
19 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đến) VIỆC LÀM Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
20 Hỗ trợ học nghề VIỆC LÀM Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam
21 Hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm VIỆC LÀM Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam
22 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng VIỆC LÀM Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
23 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. VIỆC LÀM Sở Lao động - TBXH
24 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam VIỆC LÀM Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
25 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. VIỆC LÀM Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
26 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập BẢO TRỢ XÃ HỘI Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
27 Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập BẢO TRỢ XÃ HỘI Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
28 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập BẢO TRỢ XÃ HỘI Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
29 Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội BẢO TRỢ XÃ HỘI Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
30 Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội​ BẢO TRỢ XÃ HỘI Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page