Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở lao động thương binh và xã hội

Tuần 39 : Từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự họp UBND tỉnh Giám đốc Phòng 320 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-08:00 dự khai mạc đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh
14:00-17:00 Họp Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 Phó Giám đốc Hải Phòng 320 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến Phó Giám đốc Hằng Phòng 203 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự phiên giao dịch việc làm Phó Giám đốc Hằng Trụ sở phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
18/09/2023
...
Thứ 3
19/09/2023
08:00-11:00 Dự họp UBND tỉnh Giám đốc Phòng 320 UBND tỉnh
Thứ 4
20/09/2023
07:30-08:00 dự khai mạc đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh
14:00-17:00 Họp Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 Phó Giám đốc Hải Phòng 320 UBND tỉnh
Thứ 5
21/09/2023
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến Phó Giám đốc Hằng Phòng 203 UBND tỉnh
Thứ 6
22/09/2023
...
Thứ 7
23/09/2023
08:00-11:00 Dự phiên giao dịch việc làm Phó Giám đốc Hằng Trụ sở phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên
Chủ nhật
24/09/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...