Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở lao động thương binh và xã hội

Tuần 24 : Từ ngày 10/06/2024 đến ngày 16/06/2024

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hằng UBND huyện Thanh Liêm
08:00-11:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Đặng Xuân Hải UBND thị xã Duy Tiên
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm thực hiện việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06 Nguyễn Văn Hảo Phòng họp số 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
15:00-17:00 Hội nghị chuyên đề vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số và ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa UBND tỉnh Hà Nam và Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Đặng Xuân Hải Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT và BHTN Lê Thị Thu Hằng Phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội Nhà văn hóa trung tâm phường Châu Sơn
14:00-17:00 Hội nghị trực tuyến về Nghị định của Chính phủ Lê Thị Thu Hằng Phòng họp số 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
10/06/2024
08:00-11:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hằng UBND huyện Thanh Liêm
08:00-11:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Đặng Xuân Hải UBND thị xã Duy Tiên
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm thực hiện việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06 Nguyễn Văn Hảo Phòng họp số 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3
11/06/2024
15:00-17:00 Hội nghị chuyên đề vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số và ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa UBND tỉnh Hà Nam và Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Đặng Xuân Hải Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Thứ 4
12/06/2024
08:00-11:30 Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT và BHTN Lê Thị Thu Hằng Phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội Nhà văn hóa trung tâm phường Châu Sơn
14:00-17:00 Hội nghị trực tuyến về Nghị định của Chính phủ Lê Thị Thu Hằng Phòng họp số 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5
13/06/2024
...
Thứ 6
14/06/2024
...
Thứ 7
15/06/2024
...
Chủ nhật
16/06/2024
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...