Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở lao động thương binh và xã hội

Tuần 21 : Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự họp TT HĐND Giám Đốc Tỉnh Ủy
14:00-17:00 Dự HN nghe báo cáo quy hoạch huyện Thanh Liêm Giám Đốc P 320 - UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:45-11:30 Dự HN toàn quốc quán triệt NQ TW6 Giám Đốc UBND tỉnh
08:30-11:30 Dự HN triển khai chính sách tín dụng PGĐ Lê Thị Thu Hằng P 320 - UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự HN sơ kết 5 năm mô hình Học tập theo Bác PGĐ Đặng Xuân Hải Công an tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
16/05/2022
07:30-11:30 Dự họp TT HĐND Giám Đốc Tỉnh Ủy
14:00-17:00 Dự HN nghe báo cáo quy hoạch huyện Thanh Liêm Giám Đốc P 320 - UBND tỉnh
Thứ 3
17/05/2022
...
Thứ 4
18/05/2022
07:45-11:30 Dự HN toàn quốc quán triệt NQ TW6 Giám Đốc UBND tỉnh
08:30-11:30 Dự HN triển khai chính sách tín dụng PGĐ Lê Thị Thu Hằng P 320 - UBND tỉnh
Thứ 5
19/05/2022
07:30-11:30 Dự HN sơ kết 5 năm mô hình Học tập theo Bác PGĐ Đặng Xuân Hải Công an tỉnh
Thứ 6
20/05/2022
...
Thứ 7
21/05/2022
...
Chủ nhật
22/05/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...