Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở lao động thương binh và xã hội

Tuần 13 : Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Giám đốc dự hội nghị tại tỉnh Ninh Bình Giám đốc Thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình
14:00-17:00 Phó Giám đốc Hải dự Hội nghị Sơ kết đề án 06 Phó giám đốc Hải Hội trường UBND tỉnh
14:00-17:00 Phó giám đốc Hằng dự Hội nghị góp ý dự thảo quy trình liên thông điện tử tại Văn phòng Chính phủ Phó giám đốc Hằng Phòng hộp số 01 trụ sở Văn phòng Chính phủ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-09:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Nhân Khang
09:30-11:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Nhân Mỹ
14:00-15:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Tiêu Động - huyện Bình Lục
15:30-17:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Bồ Đề - huyện Bình Lục
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý
08:00-11:30 Dự hội nghị trực tuyến Thủ tướng CP đối thoại với thanh niên năm 2023 Phó giám đốc Hải phòng họp 320 tru sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Tân Sơn - huyện Kim Bảng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-09:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Thanh Thủy - huyện Thanh Liêm
09:30-11:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Thị trấn Tân Thanh - huyện Thanh Liêm
14:00-17:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Thị trấn Kiện Khê - huyện Thanh Liêm
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Phường Tiên Nội - TX. Duy Tiên
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
20/03/2023
07:30-17:00 Giám đốc dự hội nghị tại tỉnh Ninh Bình Giám đốc Thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình
14:00-17:00 Phó Giám đốc Hải dự Hội nghị Sơ kết đề án 06 Phó giám đốc Hải Hội trường UBND tỉnh
14:00-17:00 Phó giám đốc Hằng dự Hội nghị góp ý dự thảo quy trình liên thông điện tử tại Văn phòng Chính phủ Phó giám đốc Hằng Phòng hộp số 01 trụ sở Văn phòng Chính phủ
Thứ 3
21/03/2023
08:00-09:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Nhân Khang
09:30-11:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Nhân Mỹ
14:00-15:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Tiêu Động - huyện Bình Lục
15:30-17:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Bồ Đề - huyện Bình Lục
Thứ 4
22/03/2023
08:00-11:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý
08:00-11:30 Dự hội nghị trực tuyến Thủ tướng CP đối thoại với thanh niên năm 2023 Phó giám đốc Hải phòng họp 320 tru sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Tân Sơn - huyện Kim Bảng
Thứ 5
23/03/2023
08:00-09:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Thanh Thủy - huyện Thanh Liêm
09:30-11:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Thị trấn Tân Thanh - huyện Thanh Liêm
14:00-17:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Thị trấn Kiện Khê - huyện Thanh Liêm
Thứ 6
24/03/2023
08:00-11:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Phường Tiên Nội - TX. Duy Tiên
Thứ 7
25/03/2023
...
Chủ nhật
26/03/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...