Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở lao động thương binh và xã hội

Tuần 48 : Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Liêm Giám Đốc HT Trung tâm huyện Thanh Liêm
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự HN trực tuyến chuyên đề của Chính Phủ về xây dựng, thực hiện Pháp luật và thi hành Pháp luật PGĐ Đặng Xuân Hải P321 - UNBN tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
23/11/2020
14:00-17:00 Tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Liêm Giám Đốc HT Trung tâm huyện Thanh Liêm
Thứ 3
24/11/2020
08:00-11:30 Dự HN trực tuyến chuyên đề của Chính Phủ về xây dựng, thực hiện Pháp luật và thi hành Pháp luật PGĐ Đặng Xuân Hải P321 - UNBN tỉnh
Thứ 4
25/11/2020
...
Thứ 5
26/11/2020
...
Thứ 6
27/11/2020
...
Thứ 7
28/11/2020
...
Chủ nhật
29/11/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...