Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về Sáng kiến, Đề tài khoa học  
18/11/2021
Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nam được diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 11 năm 2021 (tại địa điểm Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam).