Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
Lĩnh vực TTHC VIỆC LÀM
Cơ quan giải quyết Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

+ Thời gian thực hiện: Theo giờ hành chính thuộc các ngày làm việc trong tuần.

+ Địa điểm thực hiện: Phòng BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất ngiệp trình Giám đốc Sở lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận khai tình trạng hàng tháng và bộ phận trả quyết định của phòng BHTN, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nam.

- Quyết định về việc tạm dừng TCTN được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả TCTN đối với người lao động; 01 bản đến người lao động.

c) Thành phần hồ sơ gồm:

- Quyết định  hưởng TCTN của người lao động  theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quy định đã được lãnh đạo Sở ký.

-  Phụ lục ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm

- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

e) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định.

f) Đối tượng thủ tục hành chính: Cán bộ viên chức, nhân viên hợp đồng, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tạm dừng hưởng TCTN hàng tháng

i) Lệ phí: không

j) Tên mẫu đơn: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật việc làm

-  Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật việc làm về BHTN

- QĐ số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với NLĐ tham gia BHTN.

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 hướng dẫn thực hiện điều 52 Luật việc làm và một số điều của NĐ số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2013.​