Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

30/01/2021
Để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh Hà Nam. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam thông báo:
29/01/2021
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nghiêm trọng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:
04/06/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
04/06/2020
Theo kế hoạch, kỳ thi tiếng Hàn Đợt 2 cho những người lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành sản xuất chế tạo từ ngày 16/12 đến ngày 18/12/2019 được tổ chức vào tháng tháng 03/2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kỳ thi đã được tạm hoãn. Ngày 28/05/2020, Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) đã thông báo nối lại việc tổ chức Kỳ thi. Căn cứ thông báo của HRD Korea, Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức như sau:
12345
Previous Page 1-15 Next Page