Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo: Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Thông báo: Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh Hà Nam. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam thông báo:
Để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh Hà Nam. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam thông báo:
- Tất cả cán bộ, công nhân doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam đã từng tiếp xúc với người thuộc Công ty POYUN Việt Nam từ ngày 08/01/2020 chủ động liên hệ với cơ sở y tế gần nhất, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Sở Lao động Thương binh và Xã hội để phòng chống dịch. 
Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội