Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Nhà thầu Công ty CP Sông Lô Xanh

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Nhà thầu Công ty CP Sông Lô Xanh
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số 2610/SLĐTBXH-LĐTL ngày 15/11/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Nhà thầu Công ty CP Sông Lô Xanh. Nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Chi tiết xem tại đâyCông văn số 2115.pdf
Phòng Việc làm - ATLĐ