Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả thi tiếng Hàn - Vòng 1

Thông báo kết quả thi tiếng Hàn - Vòng 1

Thực hiện Văn bản số 500/LĐTBXH-TCLĐ ngày 16/7/2020 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo và kế hoạch kiểm tra tay nghề Đợt 2 năm 2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1.  Thông báo kết quả thi tiếng Hàn - Vòng 1

 • Niêm yết danh sách người lao động đạt yêu cầu kỳ thi tiếng Hàn tại trụ sở. Nếu thông tin cá nhân trong Danh sách người lao động đạt yêu cầu (họ tên, ngày tháng năm sinh) khác với thông tin trong Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người lao động, đề nghị người lao động thông báo đính chính để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước xử lý.
 • Kết quả kỳ thi tiếng Hàn, kế hoạch kiểm tra tay nghề được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước (www.colab.gov.vn) và cổng thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (www.hanam.gov.vn).

2.  Thông báo về kỳ kiểm tra tay nghề - Vòng 2

Tất cả người lao động đạt yêu cầu qua Vòng 1 sẽ bắt buộc phải tham dự vòng 2 - Kiểm tra tay nghề. Chỉ những người lao động đạt yêu cầu qua cả hai vòng thi mới được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển để giới thiệu cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn.

Theo thông báo của HRD Korea, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong kỳ thi này HRD không tổ chức phần thi đánh giá năng lực, vì vậy sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực của người lao động.

  1. Kế hoạch tổ chức kiểm tra tay nghề

   + Thông báo địa điểm thi và danh sách ca thi chính thức: ngày 28/7/2020;

   + Thời gian tổ chức thi: dự kiến từ ngày 04/8 đến 07/8/2020;

   + Thông báo kết quả: ngày 25/8/2020.
  2. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra sắc giác và thể lực

     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo để triển khai kịp thời các nội dung nêu trên./.​
 • danh sách đỗ vòng 1.xlsx

Sở Lao động Thương binh và Xã hội