Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2020

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2020
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nghiêm trọng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:
Phòng Việc làm - ATLĐ