Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS lần 2 năm 2022

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS lần 2 năm 2022
Thực hiện Văn bản số 830/TTLĐNN-TCLĐ ngày 11/11/2022 của Trung tâm lao động Ngoài nước về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS lần 2 năm 2022. Theo thông báo ngày 08/11/2022 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tiếng Hàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tới Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố​.
Chi tiết xem tại đây Điều chỉnh lịch thi.pdf
Phòng Việc làm - ATLĐ