Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp tr...

Thông báo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trục thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội năm 2020
QÐ 1115.jpg
QÐ 1115_001.jpg
( Quyết định và danh sách kèm theo)
1115.QD.pdf
Sở Lao động Thương binh và Xã hội