Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

04/06/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
04/06/2020
Theo kế hoạch, kỳ thi tiếng Hàn Đợt 2 cho những người lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành sản xuất chế tạo từ ngày 16/12 đến ngày 18/12/2019 được tổ chức vào tháng tháng 03/2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kỳ thi đã được tạm hoãn. Ngày 28/05/2020, Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) đã thông báo nối lại việc tổ chức Kỳ thi. Căn cứ thông báo của HRD Korea, Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức như sau:
21/04/2020
Thực hiện Quyết định số 789/-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Nam vể việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội năm 2020.
15/08/2019
Từ ngày 02/07 đến 31/07/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng; căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc ngày 14/08/2019, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo và hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn những nội dung như sau:
02/05/2019
Thực hiện Thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty TNHH Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức về việc tuyển chọn, đào tạo, đưa ứng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên Khóa 5 (năm 2019 - 2020) – Đợt 2/2019 tham gia chương trình cụ thể như sau:
1234
Previous Page 1-15 Next Page