Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

18/03/2019
Ngày 18/3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 204/LĐTBXH-BTXH về việc triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019
14/03/2019
Ngày 14/3/2019, Sở Lao động - TB và XH ban hành công văn số 190/LĐTBXH-VLATLĐ về việc Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tỉnh Hà Nam
14/03/2019
Ngày 14/3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 194/LĐTBXH-BTXH về việc triển khai tổ chức thực hiện công tác trợ giúp xã hội
18/02/2019
Ngày 18/02/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 114/LĐTBXH-VP về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
20/03/2018
Ngày 13/3/2018, Sở Lao động - TB và XH ban hành văn bản số 228/LĐTBXH-TTr về việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp năm 2018
21/10/2016
Thực hiện công văn số 719/SNV-TCBC ngày 20/10/2016 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 và giai đoạn 2016-2020. Sở Lao động - TB và XH ban hành công văn số 1383/LĐTBXH-VP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 và giai đoạn 2016-2020.
123
Previous Page 1-15 Next Page