Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tỉnh Hà Nam

Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tỉnh Hà Nam
Ngày 14/3/2019, Sở Lao động - TB và XH ban hành công văn số 190/LĐTBXH-VLATLĐ về việc Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tỉnh Hà Nam

Chi tiết file đính kèm: CV 190 14032019LD.signed.pdf

Phòng Việc làm - ATLĐ