Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo điều hành  
28/05/2024
Thông báo tuyển chọn bổ sung người lao động thời vụ người nước ngoài tỉnh Hà Nam, Việt Nam đợt nửa đầu năm 2024 (3 người)
02/05/2024
Danh sách lao động thời vụ nước ngoài của tỉnh Hà Nam, Việt Nam nửa đầu năm 2024 được quận Gochang tuyển chọn theo yêu cầu của chủ sử dụng lao động
22/04/2024
Sáng ngày 20/4/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm năm 2024 tại trường Cao đẳng nghề Hà Nam
19/04/2024
Xác nhận số lượng người lao động thời vụ và thời gian nhập cảnh của tỉnh Hà Nam, Việt Nam được tuyển chọn đợt nửa đầu năm 2024 (bản thay đổi ngày 18.4.2024)
11/04/2024
Danh sách những người lao động thời vụ của tỉnh Hà Nam, Việt Nam đã được cấp code visa đợt nửa đầu năm 2024 (danh sách thay đổi ngày 11.4.2024)
11/04/2024
Danh sách những người lao động thời vụ của tỉnh Hà Nam, Việt Nam đã được cấp code visa đợt nửa đầu năm 2024 (danh sách thay đổi ngày 11.4.2024)
05/04/2024
Quận Bonghwa, Hàn Quốc đưa danh sách thay đổi lần 2 ngày 05.4.2024 số lượng NLĐ thời vụ trúng tuyển đợt nửa đầu năm 2024
01/04/2024
Danh sách lao động thời vụ người nước ngoài của tỉnh Hà Nam, Việt Nam nửa đầu năm 2024 đi làm việc tại quận Bongwha, Hàn Quốc
29/03/2024
Danh sách lao động trúng tuyển lao động thời vụ tại các quận Bonghwa và quận Gochang của Hà Quốc
13/03/2024
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh
20/02/2024
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Thoả thuận hợp tác đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsang-buk, Đại Hàn Dân Quốc
123456
Previous Page 1-15 Next Page