Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn triển khai tổ chức thực hiện công tác trợ giúp xã hội

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Công văn triển khai tổ chức thực hiện công tác trợ giúp xã hội
Ngày 14/3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 194/LĐTBXH-BTXH về việc triển khai tổ chức thực hiện công tác trợ giúp xã hội

Chi tiết file đính kèm: CV 194 14032019LD.signed.pdf

Phòng Bảo trợ xã hội