Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Ngày 18/02/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 114/LĐTBXH-VP về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Chi tiết file đính kèm: CV 114 2019.signed.pdf

Văn phòng