Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2018 của Bộ Lao động - TB và XH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với Thang máy gia đình

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2018 của Bộ Lao động - TB và XH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với Thang máy gia đình
Thông tin văn bản 15/2018/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 15/2018/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với Thang máy gia đình
Ngày ban hành 12/10/2018
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục An toàn VSLD  
Tệp đính kèm TT152018BLÐTBXH.pdf
 
Tin liên quan