Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS ...

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ Trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026
Văn phòng Sở