Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Thông tin văn bản 29/2019/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 29/2019/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Ngày ban hành 20/03/2019
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Lao động việc làm  
Tệp đính kèm ND29 2019 CP.pdf
 
Tin liên quan