Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm ph...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Thông tin văn bản 09/2019/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 09/2019/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành 24/05/2019
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Khác  
Tệp đính kèm TT.09.2019.BLDTBXH.rar
 
Văn phòng
Tin liên quan