Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Thông tin văn bản 44/2019/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 44/2019/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành 20/05/2019
Loại văn bản Nghị định
Chuyên mục Bảo trợ xã hội, Bảo hiểm xã hội  
Tệp đính kèm NĐ-49-2019-CP.pdf
 
Tin liên quan