Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giá...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
Thông tin văn bản 15/2019/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 15/2019/NĐ-CP
Tên văn bản
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành 01/02/2019
Loại văn bản Nghị định
Chuyên mục Dạy nghề  
Tệp đính kèm NÐ15CP2019.pdf
 
Tin liên quan