Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 10 /2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động - TB và XH

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Văn bản từ Trung ương  
Thông tư số 10 /2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động - TB và XH
Thông tư số 10 /2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động - TB và XH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
Thông tin văn bản 10 /2019/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 10 /2019/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
Ngày ban hành 28/06/2019
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội  
Nội dung

Tệp đính kèm TT102019BLDTBXH.pdf
 
Tin liên quan