Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công vớ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Văn bản từ Trung ương  
Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Thông tin văn bản 58/2019/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 58/2019/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày ban hành 01/07/2019
Loại văn bản Nghị định
Chuyên mục Người có công  
Tệp đính kèm