Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 05/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019 của Bộ Lao động - TB và XH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư số 05/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019 của Bộ Lao động - TB và XH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng
Thông tư số 05/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 28/01/2019 của Bộ Lao động - TB và XH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng
Thông tin văn bản 05/2019/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 05/2019/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng
Ngày ban hành 28/01/2019
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục An toàn VSLD  
Tệp đính kèm TT052019BLDTBXH.pdf
 
Tin liên quan