Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch Co...

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1089/UBND-KGVX ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

         Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

                                      ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

 

​        Thực hiện Công văn số 1089/UBND-KGVX ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi trung là doanh nghiệp) ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

         1. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về việc quản lý cách ly tập trung, việc bàn giao các trường hợp sau khi kết thúc cách ly tập trung, nhất là của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế tại các văn bản: Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021, Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021, văn bản số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021, Công điện số 1640/CĐ-BCĐ ngày 16/10/2020, Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020, Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 và các văn bản liên quan khác về quản lý người xuất nhập cảnh , người phải thực hiện cách ly y tế của Trung ương, của Tỉnh.

            2. Thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách lý tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung (thực hiện đầy đủ các thủ tục đối với người cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế  và các văn bản có liên quan) và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).

            3. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nghiêm các quy định liên quan cách ly tập trung, bàn giao, đưa đón và quản lý chuyên gia, người lao động sau khi kết thúc cách ly tập trung, nhất là việc thực hiện cam kết sau khi hoàn thành cách ly tập trung của người lao động làm việc tại doanh nghiệp (Địa chỉ liên hệ để hướng dẫn thực hiện: đ/c Trưởng phòng Nghiệp vụ y, điện thoại: 0913.320.588; đ/c Phó Giám đốc Trung Kiểm soát bệnh tật tỉnh, điện thoại: 0988.794.466).

            Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

CV 644.pdf       


Phòng Việc làm - ATLĐ