Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách lao động thời vụ người nước ngoài của tỉnh Hà Nam, Việt Nam nửa đầu năm 2024 (18/04/2024)

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Danh sách lao động thời vụ người nước ngoài của tỉnh Hà Nam, Việt Nam nửa đầu năm 2024 (18/04/2024)
Xác nhận số lượng người lao động thời vụ và thời gian nhập cảnh của tỉnh Hà Nam, Việt Nam được tuyển chọn đợt nửa đầu năm 2024 (bản thay đổi ngày 18.4.2024)
phòng Việc làm - ATLĐ