Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách lao động thời vụ nước ngoài của tỉnh Hà Nam được quận Gochang tuyển chọn

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Danh sách lao động thời vụ nước ngoài của tỉnh Hà Nam được quận Gochang tuyển chọn
Danh sách lao động thời vụ nước ngoài của tỉnh Hà Nam, Việt Nam nửa đầu năm 2024 được quận Gochang tuyển chọn theo yêu cầu của chủ sử dụng lao động
phòng Việc làm - ATLĐ