Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bổ sung người lao động thời vụ tại quận Bonghwa lần 4 năm 2024

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Bổ sung người lao động thời vụ tại quận Bonghwa lần 4 năm 2024
Thông báo tuyển chọn bổ sung người lao động thời vụ người nước ngoài tỉnh Hà Nam, Việt Nam đợt nửa đầu năm 2024 (3 người)
phòng Việc làm - ATLĐ