Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo nội dung liên quan thời gian, địa điểm cách ly F1

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thông báo nội dung liên quan thời gian, địa điểm cách ly F1
Thực hiện Công văn số 1784/UBND-KGVX ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu, thực hiện nội dung liên quan thời gian, địa điểm cách ly F1, quản lý điều trị F0; cách ly y tế Đoàn ngoại giao.

         Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​       Thực hiện Công văn số 1784/UBND-KGVX ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu, thực hiện nội dung liên quan thời gian, địa điểm cách ly F1, quản lý điều trị F0; cách ly y tế Đoàn ngoại giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) về nội dung liên quan thời gian cách ly y tế như sau:

         Giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh  (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế), tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo. Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát y tế sau cách ly đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp biết, thực hiện./.  

Chi tiết xem tại đây:CV 1051.pdf         


Phòng Việc làm - ATLĐ