Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SƠ KẾT CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHI...

Thông tin chỉ đạo điều hành  
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SƠ KẾT CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023
Ngày 02/10/2023, Sở Lao động - TB và XH tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Trưởng phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 02/10/2023, Sở Lao động - TB và XH tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Trưởng phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố.

Chín tháng đầu năm 2023, với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Sở, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam đã cơ bản thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm được quan tâm triển khai đạt nhiều kết quả…

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 20.289 người đạt 81,2% (trong đó lao động nữ là 9.227 người, XKLĐ: 944 người); giải quyết việc làm thêm 20.327 người đạt 96,8%; số người được tư vấn về việc làm 32.240 người; số người đã được giới thiệu việc làm 16.922 người; có 1.032 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng; tổ chức được 24 phiên giao dịch việc làm.

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 4.509 hồ sơ, thẩm định, ra quyết định cho 4.199 trường hợp hưởng trợ (trong đó nam 1.554 hồ sơ). Cấp giấy phép cho 01 công ty hoạt động dịch vụ việc làm. Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tư vấn cho 805 lao động, trong đó có 441 lao động được Đại diện phía Hàn Quốc tiếp nhận hồ sơ và xuất cảnh; 

Đã cấp 338 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Hà Nam; thu hồi 250 giấy phép lao động người nước ngoài.

Xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho 75 doanh nghiệp; Triển khai tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 140 cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác nhân sự, y tế, bảo hiểm trong các doanh nghiệp.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 11.717 người, tổ chức thi tốt nghiệp cho 10.191 người. Học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đều được tư vấn và giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh đi viếng Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang đường 9. Triển khai các hoạt động theo Kế hoạch kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; phát động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Xây dựng kế hoạch  phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố và chỉ đạo Trung tâm Nuôi dưỡng Thương bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam thực hiện công tác điều dưỡng. Tính đến 15/8/2023, tổ chức được điều dưỡng tập trung cho 2.545/2.644 người, trong đó: tại Trung tâm 255 người, tỉnh ngoài 2.290 người, đạt 96.3 % kế hoạch năm.

Thực hiện điều chỉnh trợ cấp cho 252 đối tượng công an, quân nhân xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53, Quyết định 142, Quyết định 62. Tổ chức Đoàn công tác xác minh đối với lực lượng tự vệ Lâm trường Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đã thực hiện xét duyệt, thẩm định 2.917 hồ sơ người có công các loại.

Toàn tỉnh hiện đang thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho trên 41.504 đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho 4.403 người với số tiền chi trả trên 24 tỷ đồng mỗi tháng.

Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh thẩm định 18 đối tượng bảo trợ xã hội để tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm theo đúng quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại 02 trung tâm là 294 người.

Công tác người cao tuổi: Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 140.618 người cao tuổi (chiếm 14,47% dân số toàn tỉnh); số người cao tuổi tham gia vào Hội người cao tuổi là 132.301 người (= 94,1% tổng số người cao tuổi); trong đó, số hội viên mới kết nạp là 5.324 người; năm 2023 có 1.577 cụ tròn 90 tuổi, 202 cụ tròn 100 tuổi; 459 cụ trên 100 tuổi, các hội viên đều tự giác, tự nguyện hăng hái trong công tác hội, chấp hành tốt Luật và Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Công tác Giảm nghèo bền vững: Phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo cho các huyện, thị xã, thành phố. Cung cấp danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập năm 2023 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Cung cấp dữ liệu xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Báo cáo thẩm định Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với 12 xã. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

 Tổng số hộ nghèo: 7.185 hộ (giảm 386 hộ so với năm 2022); tỷ lệ hộ nghèo: 2,550% (giảm 0,14% so với năm 2022). Tổng số hộ cận nghèo: 6.988 hộ (giảm 540 hộ so với năm 2022); tỷ lệ hộ cận nghèo: 2,48% (giảm 0,19% so với năm 2022).

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội: Hiện nay, Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh tổ chức tiếp nhận 85 đối tượng cai nghiện, trong đó: Đối tượng bắt buộc là 67/60 người (vượt chỉ tiêu kế hoạch), đối tượng tự nguyện là 20/60 người (đạt 33,33%). Tổng số đối tượng hiện đang cai nghiện tại Trung tâm đến thời điểm báo cáo là 135 người (đối tượng bắt buộc là 119 người, đối tượng tự nguyện là 16 người, đối tượng lưu trú chờ lập hồ sơ trình toà án ra quyết định: 06 đối tượng).

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 858/KH-UBND ngày 05/5/2023 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ emˮ. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Phối hợp triển khai chương trình “Quỹ xe đạp chở ước mơˮ năm 2023 do Quỹ Bảo trợ trẻ em phát động, Sở đã trao 15 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức trao học bổng cho trẻ em tại lễ Khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Chính Lý, huyện Lý Nhân. Lãnh đạo Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp - Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 100 triệu đồng cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.

Về thực hiện Đề án 06: 9 tháng đầu năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; các nhiệm vụ, mô hình của Đề án 06 theo nhiệm vụ được phân công, đặc biệt là tại Kế hoạch phối hợp số 63/KHPH-TCTTKĐA06/CP-TCTĐA06HN ngày 07/7/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ và Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Hà Nam về triển khai thực hiện các mô hình của Đề án 06 (gọi tắt là Kế hoạch phối hợp số 63).

Tổng số đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc Ngành quản lý: 84.392 người. (Trong đó: Đối tượng bảo trợ xã hội: 44.697 người; Đối tượng người có công: 31.893 người; Đối tượng khác: 7.802 người)

Tính đến ngày 08/9/2023, tổng số đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản: 29.170 người (Trong đó: Đối tượng bảo trợ xã hội: 9.473 người. Đối tượng người có công: 14.975 người. Đối tượng khác: 4.872 người).

Công tác tiếp dân, thanh kiểm tra, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế được quan tâm. Các mặt công tác khác được duy trì, thực hiện nền nếp đảm bảo theo quy định, góp phần vào kết quả chung của Ngành trong việc bảo đảm an sinh xã hội 9 tháng đầu năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 do lãnh đạo Sở LĐTB&XH trình bày. Bên cạnh đó các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề còn khó khăn vướng mắc.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở LĐTB&XH đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc sở, phòng LĐTB&XH các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao đảm bảo đúng thời gian, chất lượng và hiệu quả; thực hiện nghiêm công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn Ngành.

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng; Triển khai Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp, thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ và thời gian quy định; Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục nhằm thay đổi nhận thức xã hội về giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật về lao động;

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo năm 2023, phối hợp với các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững. Đôn đốc và kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chính sách đối với hộ nghèo, chính sách BTXH trên địa bàn tỉnh. Triển khai, thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo quy định của Bộ Lao động - TB và XH.

- Tổng hợp số liệu người cao tuổi đề nghị được tặng quà chúc thọ, mừng thọ dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Chương trình Vui tết Trung thu cấp tỉnh năm 2023. Tổ chức thực hiện các chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật vận động, mắt, khe môi, vòm họng do Quỹ bảo trợ trẻ em tài trợ năm 2023. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử.

Chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh thẩm định đối tượng bảo trợ xã hội để tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm theo đúng quy định; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, điều trị nghiện ma túy cho các đối tượng cai nghiện tại Trung tâm. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều trị nghiện ma túy, công tác xã hội tại các Trung tâm.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chi trả trợ cấp qua tài khoản an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Cũng như các tiện ích khác của các mô hình Đề án 06. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 63 giữa Tổ Công tác ĐA06 tỉnh với Tổ Công tác ĐA06/CP. Triển khai thực hiện ngay, hiệu quả các mô hình của Sở trong thời gian tới.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở. Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc.

Tổ chức thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra của các đơn vị được thanh tra, đảm bảo các đơn vị thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau thanh tra. Nâng cao chất lượng và hiệu quả tiếp công dân. Xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị:
ảnh 7.jpg
ảnh 3.jpg
ảnh 5.jpg
ảnh 2.jpgảnh 9.jpg
ảnh 10.jpg
ảnh 11.jpg
ảnh 12.jpg
ảnh 13.jpg
ảnh 14.jpg
Văn phòng Sở