Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra, xác minh đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ giảm nghèo

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Kiểm tra, xác minh đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ giảm nghèo
Thực hiện Quyết định số 340/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam về thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Lý Nhân.

Thực hiện Quyết định số 340/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam về thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Lý Nhân;

Đoàn Thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Lý Nhân, cụ thể như sau:

I. Thành phần làm việc

1. Đoàn Thanh tra

            - Bà Ngô Thị Thúy Hằng - Chánh Thanh tra: Trưởng đoàn

            - Bà Ứng Thị Hiền Giang - Phó Chánh thanh tra: Phó trưởng đoàn

            - Ông Nguyễn Văn Duân - Thanh tra viên: Thành viên

            - Ông Đinh Hồng Văn - Cán bộ thanh tra: Thành viên

2. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

- Lãnh đạo UBND xã, thị trấn

- Công chức Văn hóa - Xã hội

- Các thành viên trong Ban giảm nghèo cấp xã

II. Nội dung làm việc

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương trong việc triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

2. Thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, thị trấn.

3. Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo; việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn xã, thị trấn.

4.  Kiểm tra, xác minh thực tế một số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn xã, thị trấn (Danh sách hộ gia đình sẽ được thông báo sau)

            III. Thời gian, địa điểm

- Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

- Thời gian: 01 ngày làm việc, theo lịch cụ thể như sau:

STTXã, thị trấnThời gian kiểm tra
1Thị trấn Vĩnh TrụTừ 8h ngày 13/11/2020
2Xã Nhân BìnhTừ 8h ngày 16/11/2020
3Xã Xuân KhêTừ 8h ngày 17/11/2020
4Xã Nhân KhangTừ 8h ngày 19/11/2020
5Xã Nhân ChínhTừ 8h ngày 20/11/2020
6Xã Chân LýTừ 8h ngày 23/11/2020
7Xã Đạo LýTừ 8h ngày 24/11/2020
8Xã Trần Hưng ĐạoTừ 8h ngày 26/11/2020
9Xã Nhân MỹTừ 8h ngày 27/11/2020
10Xã Phú PhúcTừ 8h ngày 30/11/2020
11Xã Nhân ThịnhTừ 8h ngày 01/12/2020
12Xã Tiến ThắngTừ 8h ngày 07/12/2020
13Xã Nhân NghĩaTừ 8h ngày 08/12/2020
14Xã Hòa HậuTừ 8h ngày 09/12/2020
15Xã Công LýTừ 8h ngày 10/12/2020
16Xã Đức LýTừ 8h ngày 11/12/2020
17Xã Chính LýTừ 8h ngày 14/12/2020
18Xã Hợp LýTừ 8h ngày 15/12/2020
19Xã Nguyên LýTừ 8h ngày 16/12/2020
20Xã Văn LýTừ 8h ngày 17/12/2020
21Xã Bắc LýTừ 8h ngày 18/12/2020

4. Để đảm bảo kế hoạch kiểm tra, xác minh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam đề nghị:

- UBND huyện Lý Nhân: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện theo kế hoạch làm việc trên; cử cán bộ phối hợp với Đoàn thanh tra khi làm việc tại các xã, thị trấn.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

+ Báo cáo theo Đề cương gửi kèm (Đề cương và các biểu mẫu được đăng tải tại địa chỉ:https://slđtbxh.hanam.gov.vn.

+ Cung cấp các hồ sơ, sổ sách, tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn.

+ Cử cán bộ phối hợp với Đoàn Thanh tra khi Đoàn tiến hành xác minh tại các hộ gia đình trên địa bàn, gồm các thành viên Ban giảm nghèo cấp xã.

* Tài liệu và Đề cương kiểm tra: Tài liệu và đề cương kiểm tra.rar


Thanh tra Sở