Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ NAM TỔ CHỨC CHO HSSV CAO ĐẲNG K14 VÀ TRUNG CẤP K49 HỌC TẬP CHÍNH TRỊ ĐẦU KHOÁ NĂM HỌC 2020-2021

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ NAM TỔ CHỨC CHO HSSV CAO ĐẲNG K14 VÀ TRUNG CẤP K49 HỌC TẬP CHÍNH TRỊ ĐẦU KHOÁ NĂM HỌC 2020-2021
Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam tổ chức cho HSSV Cao đẳng K14 và Trung cấp K49 tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá năm học 2020 -2021 từ ngày 12-15 tháng 10 năm 2020 để phổ biến một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế nhà trường.

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và Công văn số: 1623/TCGDNN, ngày 22/7/2020 của Tổng cục GDNN về việc tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khoá cho HSSV năm học 2020-2021. Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam tổ chức cho HSSV Cao đẳng K14 và Trung cấp K49 tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá năm học 2020 -2021 từ ngày 12-15 tháng 10 năm 2020 để phổ biến một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế nhà trường.

Theo kế hoạch học tập ngày 13/10/2020 Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam Phối hợp với phòng An ninh chính trị nội bộ và phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, HSSV về nội dung: Nhận diện thông tin xấu độc chống Đảng, nhà nước và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Một số nội dung Luật giao thông đường bộ. Về dự buổi tuyên truyền có các vị đại biểu Công an tỉnh đồng chí: Trung tá Nguyễn Cao Cường- Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, đồng chí: Thượng tá Nguyễn Thị Huệ - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, các đồng chí cán bộ đội Tuyên truyền và xử lý vi phạm  - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam; đại biểu Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam thầy Vũ Hữu Ý - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng, các thầy trong cấp uỷ-BGH,  lãnh đạo các phòng, khoa, đoàn thể, các thầy giáo, cô giáo và các em HSSV cũng về dự đông đủ.

          Một số hình ảnh hoạt động tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá năm học 2020-2021:

Anh2.jpg 

Đ/c Thượng tá Nguyễn Thị Huệ - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ -

 Công an tỉnh Hà Nam tuyên truyền về nhận diện thông tin xấu độc chống Đảng,

Nhà nước và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

 Anh4.jpg

Anh5.jpg

Đ/c Thượng uý Trần Thị Ngọc Bích – Cán bộ Phòng CSGT – Công an tỉnh Hà Nam

tuyên truyền cho CB,GV và HSSV về Luật GTĐB.

Anh6.jpg

Toàn cảnh hội nghị.


Trường Cao Đẳng nghề Hà Nam