Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thực hiện Thông báo số 992/TB-VPUB ngày 16/5/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung về phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

         Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​         Thực hiện Thông báo số 992/TB-VPUB ngày 16/5/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung về phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

         1. Yêu cầu, hướng dẫn 100% người lao động làm việc tại doanh nghiệp thực hiện khai báo y tế theo mẫu tại địa chỉ web: http://bit.ly/khaiytehanam; đối với doanh nghiệp triển khai sử dụng mã QRCode tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn. Đồng thời lấy QRCode dán tại trụ sở doanh nghiệp phục vụ cho các cá nhân quét mã khi ra vào doanh nghiệp (địa chỉ liên hệ để được hướng dẫn: Mrs Huyền, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam, ĐT: 0913.789.602); cung cấp cho người lao động số điện thoại của y tế cơ sở và bộ phận phòng, chống dịch của doanh nghiệp.

         2. Tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động thực hiện đăng ký bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa bàn nơi tạm trú, nơi thuê trọ (không về quê bầu cử); hạn chế di chuyển khỏi địa bàn Hà Nam, nếu người nhà ở ngoại tỉnh hoặc ở vùng dịch đến thăm thì phải khai báo y tế với doanh nghiệp và cơ quan gần nhất.

         3. Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, nhất là các đơn vị cung cấp dịch vụ liên tỉnh phải cam kết, có giải pháp kiểm soát, xét nghiệm sang lọc Covid-19 (định kỳ hàng tuần) cho người thuộc các đơn vị cung cấp dịch vụ và chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu để lây lan dịch bệnh trong doanh nghiệp.

         4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được kiểm tra nếu không đáp ứng được điều kiện theo quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-NCĐQG ngày 27/5/2020 và khác định khác về phòng chống dịch có thể tạm dung hoạt động để khắc phục

            Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Xem chi tiết tại đây ​cv710.pdf                  


Phòng Việc làm - ATLĐ