Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 t...

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh  ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​         Thực hiện Thông báo số 958/TB-VPUB ngày 12/5/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

         1. Nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, nhất là thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; rà soát, thành lập các tổ, đội phòng, chống Covid- 19 tại doanh nghiệp. Xử lý, đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với người sử dụng lao động, người lao động vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid - 19.

         2. Một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm gộp cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp để tầm soát (chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp chi trả).

                      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.      

Xem chi tiết tại đây CV 672.signed.pdf 


Phòng Việc làm - ATLĐ