Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rrà soát các trường hợp liên quan đến ca dương tính Sars-CoV-2 Bùi Văn Tượn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Rrà soát các trường hợp liên quan đến ca dương tính Sars-CoV-2 Bùi Văn Tượn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

                       Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp.

​Ngày 20/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được thông tin chính thức từ CDC Hà Nam về kết quả lấy mẫu xét nghiệm bằng PCR đối với trường hợp là anh Bùi Văn Tượn - sinh năm 1985, thường trú xóm Mương Chóng, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho kết quả dương tính với Sars-CoV-2. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh Covid-19 tại các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Lãnh đạo doanh nghiệp khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức rà soát những người lao động có liên quan đến trường hợp anh Bùi Văn Tượn - xóm Mương Chóng, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và những trường hợp tiếp xúc gần với anh Bùi Văn Tượn (có danh sách kèm theo) từ ngày 16/8/2021 đến ngày 19/8/2021, yêu cầu thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và các quy định tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.

Trường hợp khi để xảy ra dịch bệnh do doanh nghiệp lơ là chủ quan, không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch covid-19 thì doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung trên./. 

Chi tiết xem tại đây:cv1313.pdfDANH SÁCH F1,F2 CỦA BÙI VĂN TƯỢN.jpg


Phòng Việc làm - ATLĐ