Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Thực hiện Công văn số 424/UBND-TH ngày 26/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 02/3/2018, Sở Lao động - TB và XH ban hành công văn số 184/LĐTBXH-VP về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 424/UBND-TH ngày 26/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ngành. Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục Phòng chống TNXH và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các nội dung trong Chương trình công tác năm 2018 của Ngành trong đó tập trung triển khai ngay một số nội dung cụ thể sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch công tác của các phòng chuyên môn, các đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao; đánh giá đúng chất lượng, trình độ năng lực của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc được giao;

  3. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.  Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; giải quyết ngay những công việc còn tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết.

Không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không tham gia, không tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; Không tổ chức du xuân, liên hoan làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không tổ chức đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị không tham dự Lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

4. Phòng Việc làm – An toàn lao động, Phòng LĐTL-BHXH phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, không để sảy ra tình trạng bỏ việc, thiếu hụt lao động.

5. Các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai tốt các hoạt động của đơn vị đặc biệt là công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị các đối tượng hiện đang nuôi dưỡng  tại Trung tâm không để sảy ra tình trạng mất an toàn, đối tượng bỏ trốn..vv

Văn phòng