Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác Điều dưỡng NCC vửa thể hiện đạo lý “ uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, vừa đáp ứng được nhu cầu của đối tượn...

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Công tác Điều dưỡng NCC vửa thể hiện đạo lý “ uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, vừa đáp ứng được nhu cầu của đối tượng NCC trong công tác chăm sóc sức khỏe. Thực hiện tốt công tác chăm sóc NCC tham gia kháng chiến và phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm của toàn dân tộc.

Thực hiện công văn số 562/LĐTBXH-NCC ngày 29/5/2020 của Sở Lao động –TB&XH về việc triển khai công tác điều dưỡng đối với NCC năm 2020 với tổng số người: 5.675 người. Trong đó đón tại Trung tâm dự kiến là : 1.242 người. Từ giữa tháng 6 đến tháng 7 Trung tâm đã đón 3 đợt Điều dưỡng cho các huyện: Kim Bảng, Phủ Lý, Thanh Liêm. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc hoàn toàn mới, trong khuôn viên cây xanh thoáng mát đã làm cho các điều dưỡng viên vô

Thực hiện công văn số 562/LĐTBXH-NCC ngày 29/5/2020 của Sở Lao động –TB&XH về việc triển khai công tác điều dưỡng đối với NCC năm 2020 với tổng số người: 5.675 người. Trong đó đón tại Trung tâm dự kiến là : 1.242 người. Từ giữa tháng 6 đến tháng 7 Trung tâm đã đón 3 đợt Điều dưỡng cho các huyện: Kim Bảng, Phủ Lý, Thanh Liêm. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc hoàn toàn mới, trong khuôn viên cây xanh thoáng mát đã làm cho các điều dưỡng viên vô cùng an tâm nghỉ dưỡng tại Trung tâm. Mặc dù điều kiện thời tiết vô cùng nắng nóng nhưng các điều dưỡng viên đã có được kì điều dưỡng an toàn và ấm áp nghĩa tình.

Công tác Điều dưỡng NCC vửa thể hiện đạo lý “ uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, vừa đáp ứng được nhu cầu của đối tượng NCC trong công tác chăm sóc sức khỏe. Thực hiện tốt công tác chăm sóc NCC tham gia kháng chiến và phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa" là trách nhiệm của toàn dân tộc.

        Sau đây là một số những hình ảnh về Điều dưỡng tại Trung tâm trong thời gian vừa qua.

5.jpg

7.jpg
10.jpg
9.jpg

Sở Lao động Thương binh và Xã hội