Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 22/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chi tiết file đính kèm:01.CT.pdf