Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Chỉ thị về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh được cấp ủy Đảng, chính quyền các Ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động về ATVSLĐ từng bước được nâng cao, số vụ tai nạn lao động giảm, không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, môi trường, điều kiện lao động cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động chưa tuân thủ nghiêm pháp luật về ATVSLĐ; người lao động chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương tiện bảo vệ, thiếu chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để phòng ngừa giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết file đính kèm: 04.CT ngay 26.4.2018 ATVSLD.pdf