Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xác minh thông tin liên quan đến lao động để làm thủ tục nhận bảo hiểm

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Xác minh thông tin liên quan đến lao động để làm thủ tục nhận bảo hiểm

Thực hiện công văn số 2180/QLL ĐNN-NBCA ĐNA ngày 13/11/2015 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc xác minh thông tin liên quan đến lao động để làm thủ tục nhận bảo hiểm, cụ thể như sau:

Họ tên lao động: Đoàn Đình Nam, sinh ngày 01/01/1971.

Có vợ tên là: Cao Thị Nanh.

Quê quán: Thôn Cống Nha, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Chứng minh nhân dân số 168169002; Số hộ chiếu N1386777 (cấp ngày 31/5/2010) đi làm việc tại Malaysia, bị tai nạn và tử vong ngày 20/12/2014 thuộc diện được nhận bảo hiểm tai nạn.

Để có cơ sở giúp đỡ gia đình người lao động sớm nhận được các quyền lợi bảo hiểm theo quy định của pháp luật Malaysia, Sở Lao động – TB và XH đã triển khai công văn tới UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Lao động – TB và XH phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các thông tin đã nêu trên và hướng dẫn thân nhân người lao động liên hệ ngay với phòng Nhật Bản – Châu Âu – Đông Nam Á, Cục Quản lý lao động ngoài nước (điện thoại: 043.824 9517 số máy lẻ 613) để được hướng dẫn làm thủ tục nhận bảo hiểm.

Phòng CS Lao động - Tiền lương