Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính
Ngày 05/7/2017, Sở Lao động - TB và XH ban hành thông báo số 77/TB-LĐTBXH về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động - TB và XH thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam

Từ ngày 01/7/2017, toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB và XH được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam: Số 07 - Đường Trần Phú - Phường Quang Trung - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Chi tiết file đính kèm: 77/TB-LĐTBXH