Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Phối hợp tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Trong những năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giữa Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Tỉnh Đoàn Bình Thuận luôn được duy trì triển khai thực hiện có hiệu quả trong thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội.

Công tác truyền thông- tuyên truyền phòng, chống mại dâm được phối hợp triển khai thông qua nhiều hình thức, nội dung, sát với thực tế, coi việc phòng ngừa và ngăn chặn tệ nạn mại dâm phải từ cơ sở, gia đình, xã, phường, thị trấn, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức trách nhiệm phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện luôn được các cấp bộ Đoàn chú trọng gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm”…nên nhiều địa phương, đơn vị đã có chuyển biến mạnh mẽ, không để phát sinh tệ nạn ma túy, mại dâm giảm đáng kể số xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy, mại dâm.

Trên cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền Tỉnh Đoàn và các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 240 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn- Hội với trên 12.080 lượt cán bộ Đoàn, Hội cấp huyện, cơ sở và đội ngũ tuyên truyền viên nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Đối với Đoàn trong trường học, Ban chấp hành Đoàn đã xây dựng “góc thông tin” thường xuyên cập nhật, phổ biến pháp luật có liên quan về ma túy, mại dâm đến các em học sinh, sinh viên; chủ động tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường mời các đơn vị như: Công an huyện, tỉnh, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh nói chuyện, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống mại dâm. Đồng thời, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục tại các Chi đoàn thông qua nội dung sinh hoạt Đoàn hàng tháng, quý, chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt chủ nhiệm; kết hợp tổ chức các hội thi sáng tác tranh ảnh cổ động tuyên truyền...

Trong triển khai thực hiện tuyên truyền 100% cơ sở Đoàn xã, phường, thị trấn phối hợp với Đài truyền thanh địa phương thực hiện phát thanh các thông tin tuyên truyền về pháp luật; thực hiện 550 tin, bài viết, phóng sự, clip hình ảnh; đã treo 1.275 băng rôn, cờ, pano có nội dung phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm tại các điểm dân cư, nơi công cộng; phát hành 65.000 tờ rơi tuyên truyền; đăng tải tại chuyên mục tuyên truyền pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông; phát hành 15.000 cuốn Bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận; trang Website của Tỉnh Đoàn đăng tải Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; trích đăng Luật về phòng, chống ma túy và các chính sách pháp luật khác có liên quan; 10/10 huyện, thị, thành Đoàn đã xây dựng chuyên mục phát thanh thanh niên, tủ sách pháp luật. Tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với hơn 2.750 lượt đoàn viên, thanh niên. Duy trì hoạt động 105 Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”,  “Đội xung kích an ninh”; 127 chi đoàn dân quân tự vệ; 85 CLB phòng, chống HIV/AIDS ma túy, mại dâm và hàng trăm buổi diễn đàn, giao lưu, đối thoại, gặp mặt, tuyên dương gương đoàn viên, thanh niên điển hình trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm được tổ chức ở các cơ sở đoàn … đã từng bước nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm. Bên cạnh đó, trong các hoạt động đều được lồng ghép phổ biến, tư vấn, hỗ trợ nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm cho thanh niên như thường xuyên phối hợp các doanh nghiệp, Trung tâm dạy nghề tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo điều kiện tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống tránh xa các tệ nạn xã hội.

Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tiếp tục phối hợp triển khai Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong năm 2016 đạt hiệu quả tốt nhất đến tất cả các cơ sở đoàn ở cơ quan, đơn vị, trường học và Chi đoàn dân cư trên toàn tỉnh./.

Nguyễn Phi