Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mở rộng cơ hội học nghề và tạo việc làm cho phụ nữ

Mở rộng cơ hội học nghề và tạo việc làm cho phụ nữ
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc đã hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai mô hình Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Việt Nam. Mô hình này đã được triển khai từ năm 2011 tại Trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) thành phố Cần Thơ, nhân rộng tại Trung tâm GTVL tỉnh Thái Bình vào năm 2013 và năm 2014 tiếp tục nhân rộng tại Trung tâm GTVL tỉnh Quảng Nam. Như vậy, mô hình này đã được triển khai tại 03 tỉnh, thành phố đại diện cho 03 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

Các hoạt động của mô hình tập trung vào việc nâng cao năng lực cho cán bộ các Trung tâm GTVL và hỗ trợ phụ nữ học nghề, tìm việc làm bền vững như: Tư vấn nhóm, tư vấn việc làm lưu động, Ngày hội việc làm dành cho phụ nữ; mô hình tư vấn 1 cửa One-stop… Bên cạnh việc tổ chức các lớp đào tạo nghề cho phụ nữ, dự án đã thí điểm triển khai một số mô hình cung cấp dịch vụ thân thiện dành cho lao động nữ như: tổng đài điện thoại tư vấn về học nghề, việc làm; phòng trông giữ trẻ tại Trung tâm GTVL để hỗ trợ phụ nữ gửi con khi đến đăng ký học nghề, tìm việc làm; quán café – việc làm là nơi các chị em đến để được tư vấn về học nghề, tìm việc làm, bình đẳng giới và đồng thời tạo địa điểm để bản thân chị em trao đổi, kinh nghiệm lẫn nhau về công việc.
Thông qua các hoạt động của dự án, đã có gần 800 lượt phụ nữ được tham gia các lớp đào tạo nghề; gần 6.100 lượt người (trong đó hơn 90% là phụ nữ) tham gia vào các chương trình tư vấn qua các hình thức như tư vấn nhóm, xe buýt việc làm lưu động và ngày hội việc làm dành cho lao động nữ. Với những kết quả cụ thể trên, dự án đã được các cấp lãnh đạo ở trung ương và địa phương đánh giá cao về hiệu quả và tính thiết thực trong việc mở rộng cơ hội học nghề và tạo việc làm cho phụ nữ, góp phần thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.