Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp thanh tra về xác nhận hồ sơ thương binh

Tin tức sự kiện Tin hoạt động ngành  
Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp thanh tra về xác nhận hồ sơ thương binh
Sáng nay 19/10, tại Đoàn an dưỡng 40, Quân khu IV, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện chương trình phối hợp thanh tra về xác nhận hồ sơ thương binh. Tham dự có đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thanh tra Bộ LĐ-TBXH, Cục Chính sách bộ Quốc Phòng, các quân khu, các Sở LĐ-TBXH nhiều tỉnh.

Thực hiện chương trình phối hợp, từ năm 2015 đến nay, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội và bộ Quốc Phòng, đã phối hợp tiến hành thanh tra về xác nhận hồ sơ thương binh, do cơ quan quân đội thực hiện trong giai đoạn từ 1998 đến tháng 5/2013 tại 7 Quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Sau gần 3 năm phối hợp triển khai, được sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo hai bộ. Công tác thực hiện và xử lí sau thanh tra, được thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.

Bàn chủ tọa

Trong quá trình thực hiện cũng có nhiều khó khăn như; thời gian thanh tra trực tiếp tại các Quân khu ngắn, và số lượng thành viên tham gia Đoàn thanh tra liên ngành không nhiều nhưng số lượng hồ sơ cần kiểm tra rất lớn; địa bàn nhiều Quân khu rộng, các đơn vị trực thuộc đóng ở các địa điểm xa; do đặc điểm của cá cuộc chiến tranh, các đơn vị quân đội thường xuyên cơ động, sáp nhâp, giải thể nên việc xác lập, quản lí, lưu trữ hồ sơ không được đầy đủ, một số hồ sơ bị ẩm mốc, thất lạc.

Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đã có nhiều tham luận của các Sở LĐ-TBXH và Bộ CHQS nhiều tỉnh được trình bày.Sau phần tham luận, các đại biểu cũng đã phát biểu nhiều ý kiến tham luận về những thuận lợi và khó khăn trong công tác thanh tra tại nhiều địa phương.

Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TBXH, Nguyễn Tiến Tùng báo cáo kết quả phối hợp tại hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, hai Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục lãnh đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ và các Quân khu, Bộ CHQS và Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố, triển khai thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan các kết luận thanh tra đúng nội dung và thời hạn quy định”.

molisa.gov.vn