Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đa dạng hóa loại hình đào tạo GDNN: Tăng cơ hội học nghề, lập nghiệp bền vững cho người lao động

Tin tức sự kiện Tin hoạt động ngành  
Đa dạng hóa loại hình đào tạo GDNN: Tăng cơ hội học nghề, lập nghiệp bền vững cho người lao động
Ngày 3/10/2018, tại Hà Nội, Hiệp hội GDNN và Nghề Công tác xã hội Việt Nam, Tổng cục GDNN phối hợp với Cục Việc làm, GIZ tổ chức hội thảo "Phát triển hệ thống GDNN mở, linh hoạt tạo cơ hội cho người lao động học nghề - lập nghiệp - việc làm bền vững". Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Doãn Mậu Diệp, bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội GDNN và Nghề CTXH, bà Britta van Erckelen, Phó giám đốc Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam - GIZ, bà Lê Kim Dung, Cục trưởng Cục Việc làm và các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia về GDNN....

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đánh giá, phát triển hệ thống GDNN mở, linh hoạt để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ học nghề - tạo việc làm là xu hướng chung của các quốc gia trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hoá và tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tại Việt Nam, từ năm 2006, thuật ngữ “Giáo dục mở” đã được nêu trong các văn kiện của Đảng với chủ trương chuyển dần mô hình giáo dục sang mô hình giáo dục mở.

Cũng theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, hệ thống GDNN mở và linh hoạt đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kỹ năng, thúc đẩy và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu việc làm của thị trường lao động. Các loại hình đào tạo đa dạng sẽ đáp ứng nhu cầu của người học và khuyến khích họ tiếp nhận những thách thức mới về sự thay đổi của việc làm, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang thâm nhập sâu rộng vào  tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội. Hơn nữa việc đa dạng hóa các phương thức đào tạo sẽ tăng cơ hội học nghề và việc làm cho các nhóm dân số khác nhau, thúc đẩy học tập suốt đời, đặc biệt là những người không có điều kiện sử dụng các cách thức đào tạo truyển thống. Hệ thống GDNN mở, linh hoạt sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, phát triển nguồn nhân lực, gắn GDNN với sự chuyển dịch mau lẹ của thị trường lao động, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nếu không nhận thức đầy đủ và quản lý không hiệu quả, GDNN mở và linh hoạt sẽ gặp những rủi ro liên quan đến chất lượng đào tạo, khó khăn trong việc thừa nhận và công nhận văn bằng, chứng chỉ kỹ năng và tổ chức thực hiện...

Quang cảnh Hội thảo

PGS, TS Hoàng Minh Phương, Hiệu trưởng trường đại học SPKT Vinh cho rằng, quyền tự chủ là điều kiện tiên quyết của giáo dục mở. Trong nền giáo dục mở, cần có cơ chế quản lý phù hợp. Coi trọng quản lý đầu ra hơn quản lý đầu vào. Cần tách biệt quản lý nhà nước và quản lý sự nghiệp, chuyên môn. Cũng theo PGS, TS Hoàng Minh Phương, hệ thống giáo dục mở là hệ thống giáo dục mềm dẻo, linh hoạt và liên thông trong bản thân hệ thống và phải là hệ thống mở với bên ngoài. Để xây dựng GDNN thành một hệ thống mở cần có những điều kiện như: Tăng cường tự chủ cho các cơ sở GDNN, hoàn thiện cơ sở pháp lý về hệ thống GDNN mở, đổi mới quản lý, huy động nguồn tài chính...

Dưới góc độ quản lý về lĩnh vực việc làm, bà Lê Kim Dung cho rằng, cần hoàn thiện khung khổ pháp lý để vận hành thông suốt và đồng bộ các thị trường, phát triển các yếu tố của thị trường lao động phù hợp với điều kiện trong nước và hội nhập quốc tế. Xây dựng và triển khai Đề án “Dự báo cung - cầu lao động” nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự báo thị trường lao động. Tăng cường công tác hướng nghiệp, đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đầu tư đồng bộ cho đào tạo nhân lực thuộc các ngành nghề trọng điểm quốc gia, các ngành nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đẩy mạnh đào tạo kỹ năng, năng lực thực hành...

Kết quả và khuyến nghị của hội thảo sẽ cung cấp những thông tin đầu vào để tham khảo cho việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế, chính sách phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, về lao động và việc làm; xây dựng kế hoạch hành động và đề xuất giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và việc làm bên vững tại hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm dịch vụ việc làm.

molisa.gov.vn