Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường quản lý hoạt động tư vấn, tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Tăng cường quản lý hoạt động tư vấn, tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thời gian qua hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi săc, người lao động được giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. UBND các huyện, thành phố đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền liên quan đến công tác xuất khẩu lao động; các doanh nghiệp được phép tuyển lao động trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, đến tận hộ gia đình, người lao đong ở các xã, thôn, xóm. Để tiếp tục thực hiện tốt Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sở Lao động – TB và XH đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

-    Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; xem xét phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề về XKLĐ; đồng thời tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa người lao động và những người đã đi XKLĐ trở về,…để người dân nắm rõ hơn các thông tin liên quan đến XKLĐ.

-    Có kế hoạch đào tạo nguồn lao động và giới thiệu người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các quy định của pháp luật để tham gia dự tuyển đi làm việc ở nước ngoài.

              Thường xuyên tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát, tình hình tư vấn, tuyển lao động của các doanh nghiệp XKLĐ trong thời gian thực hiện tại địa phương, nhằm ngăn ngừa tình trạng các doanh nghiệp “tô hồng” công việc, mức lương, hứa hẹn khi tư vấn cho người lao động…nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh để người lao động lựa chọn doanh nghiệp đăng ký tham gia XKLĐ.

Phòng CS Lao động - Tiền lương