Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

10/12/2021
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước và sự lây lan nhanh của biến thể mới Omicron trên thế giới; thực hiện Công văn số 3354/UBND-KGVX ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung sau:
17/03/2021
Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
12/11/2014
Ngày 11/11/2014, Sở Lao động - TB và XH đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-LĐTBXH về việc Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Lao động - TB và XH
12/11/2014
Ngày 11/11/2014, Sở Lao động - TB và XH đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-LĐTBXH về việc Ban hành Quy chế hoạt động Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam