Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Đăng ký doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

          Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp Quốc gia của Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Với bề dày hơn 20 năm triển khai, GTCLQG ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất và chất lượng trong hai thập niên qua, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

          GTCLQG Việt Nam được trao tặng hàng năm, là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (APOO). Tham gia GTCLQG nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 169/SKHCN-TĐC của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam về việc giới thiệu doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021. Để đẩy mạnh phong trào năng suất, chất lượng thúc đẩy việc hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc áp dụng và tham gia GTCLQG năm 2021; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin  đến Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021, đề nghị đăng ký như sau:

1. Thông tin chi tiết về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 tại địa chỉ: www.giaithuong.org.vn.

2. Văn bản đăng ký của doanh nghiệp có nhu cầu tham dự GTCLQG năm đề nghị gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua phòng Việc làm- An toàn lao động - email: vieclam.antoanhanam@gmai.com) trước ngày 20/3/2021. 

          Xin trân trọng cảm ơn./.

CV 294.pdf
Phòng Việc làm - ATLĐ